مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا معلم مرد ميتواند به عنوان تنبيه دست دانشآموز دختر را بگيرد و به او سيلي بزند؟ در اين مواقع ما بايد اعتراض كنيم؟

كتابهاي مناسبي كه براي جوانان مفيد ميباشند نام ببريد؟

متأسفانه محيط دانشگاهها دانشجو رااز كمالات معنوي و روحي دور ميكند و من اهل عبادت و نماز و... هستم، ولي از وقتي كه به دانشگاه رفتهام قلبم تغيير كرده و احساس ناراحتي ميكنم، آيا اين راه را ادامه دهم يا دانشگاه را ترك كنم؟

چگونه ميتوان فتاواي مقام معظم رهبري را تهيه كرد؟

اگر دختر خوستگاري داشته باشد كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد جائز است به عقد آن فرد درآيد؟

در خرج دادنهاي اين محلّ بزرگسالان غذاي نذري را ميل ميكنند ولي كودكان را راه نميدهند آيا اين كار صحيح است؟

خرج دادن براي عزاداي امام حسين(ع) بهتر است يا ساختن مسجد در جايي كه مسجد ندارد؟

انبار به عنوان مسجد استفاده شود بهتر است يا مسجد از نو ساخته شود؟

نشاني رهبر معظم انقلاب آيت اللَّه خامنهاي را در اختيار من بگذاريد تا بتوانم به ايشان نامه بنويسم و... .

آيا فرزند خوانده با افراد خانوادهاي كه او را پذيرفتهاند محرم هستند؟ دوستي دارم كه مدتي است به فرزند خوانده بودن خود پي برده از اين رو دچار كابوس گشته. از چه راهي من ميتوانم به او كمك كنم و چگونه ميتواند خانواده خود را پيدا كند؟

من و خواهر بزرگم ناراحتي پوستي داريم و تا كنون هر چه معالجه كردهايم خوب نشدهايم چه كنيم؟

من سؤالات گوناگوني دارم لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه با كجا مكاتبه كنم؟

  1. 390 از 4632