مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا صدا و سيما به خاطر يك عدهء معدود, فيلم هاي زشت و زننده پخش مي كند و در نتيجه عده اي جوان خراب مي شوند و تصميم به گناه مي گيرند؟

چرا جوانان در روز سخنراني رئيس جمهور در ماه مبارك محرم , با تشويق , از ايشان استقبال نمودند؟

فرق منطق صوري و روش ديالكتيك چيست و كاربرد هر كدام در چه جاهايي است ؟

چرا آسمان بي انتها است ؟

جواني 18ساله هستم , اگر در كنكور قبول شوم به بدبختي , بي كاري , دزدي , اعتياد و سايربدبختي ها دچار مي شوم و اگر قبول نشوم هم همين طور. اگر من در ابتداي 18سالگي آمريكا بودم , اميد, درس ,دانشگاه , كار و ساير خوشبختي ها را داشتم , آيا من با اين خصوصيات اگر گناه كنم به جهنم رفته و آن جوان بي دين آمريكايي , چون گناه نمي كند به بهشت مي رود؟

من از آدم بودنم پشيمانم , حاضر سنگ شوم , ولي آدم نباشم , مگر من چه گناهي كرده بودم كه او مرا آدم آفريد؟ به كجا بروم , به كه بگويم مي خواهم نباشم ؟

فاميلي هايي كه به نام (محمدي ) يا (حسيني ) است , به افراد سيّد و صالح مربوط مي شود ويا فاميلي به نام (مرادي ) به ابن ملجم مرادي مربوط مي شود, مشاهده مي شود بعضي از افراد كه به نام محمدي يا حسيني هستند, آدم هاي بدي هستند و يا بعضي از افرادي كه به نام (مرادي ) هستند آدم هاي خوبي هستند؟

آيا عطسه نشانهء درستي موضوع است ؟

چرا در آخرين بخش هاي دعاي ماه رجب دست چپ را زيرچانه مي گذاريم ؟

در مورد نحوهء تربيت فرزند, از جهات مختلف توضيح بفرماييد.

اگر كسي نسبت به نظام و مقام روحانيت , توهين و بي احترامي كند, وظيفهء ما چيست ؟ آيا ما بايد جلوي اين كار را بگيريم ؟

آيا خدمت به ميهن و هم وطنان فقط با شركت در يكي ازارگان ها مانند بسيج و سپاه و نيروهاي انتظامي ميسر است ؟ اگر موقعيت براي شركت در يكي از اين مراكز نباشد, چگونه مي شود خدمت كرد؟

  1. 401 از 4632