مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

روش مطالعه و يادگيري دروس پايهء رياضي و انگليسي را توضيح دهيد.

دعاي چشم زخم را برايم معرفي كنيد يا بنويسيد.

دوست دارم وارد حوزه شوم . راه هايي را كه مي توانم از آن طريق وارد حوزه شوم , بيان كنيد.

آيا تله پاتي و ارتباط با ارواح و هيپنوتيز كار درستي است ؟ آياامكان دارد با تله پاتي , روح شخصي ديگر به قالب بدن ديگري رود؟ از نظر علمي قضيه را چگونه توجيه مي كنيد؟

آيا اعتقاد به فال و دعانويسي كه با گرفتن وجهي دعايي مي نويسد كه به خيال خود مشكل گشاخواهد بود, جايز است و منشأ شرعي دارد؟

بهترين ترجمهء نهج البلاغه را معرفي كنيد, تا در دوران سربازي بخوانم .

شهيد منتظر قائم چگونه به شهادت رسيد؟

آيا موخوره از يك تار به تار موي ديگر انتقال مي يابد؟

سنّت سفرهء هفت سين در ايران ريشه در چه اعتقادي دارد و هفت سين سمبل چه چيزهايي است ؟

سنّت چهارشنبه سوري در ايران ريشه از چه اعتقادي دارد؟

كدام يك از ماده هاي طلا و آهن و گچ بلافاصله پس از استخراج بدون هيچ گونه عمليات جانبي قابل استفاده اند؟

شبكه ديتا و اينترنت , چه شبكه هايي هستند؟ چگونه مي توان به آن ها را يافت و تحت نظر چه سازماني هستند؟

  1. 408 از 4632