مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از نظر روحي و رواني , انسان در كجا آسيب پذير است و در كجا به حالت متعادل مي رسد؟

دربارهء مقاله اي كه فرستاده ام , اظهار نظر كنيد و نقائص و راه بهتر شدن آن را برايم بنويسيد.

منظور از شعر:

]بلبل از فيض گل آموخت سخن , ورنه نبوداين همه قول و غزل تعبيه در منقارش

]چيست ؟ آيا شعر:

]يا ربّ اين نوگل خندان كه سپردي به منش مي سپارم به تو از چشم حسود چمنش

]از حافظ است ؟

چگونه ميتوان فردي را از كارهاي حرام نهي كرد؟ اين مورد را براي فردي كه امر به معروف و نهي از منكر در او هيچ اثري ندارد، بيان كنيد.

نظر مراجع عظام و علما(دامت بركاتهم ) در مورد فعاليت هاي مذهبي دكتر شريعتي چيست ؟كتاب هاي مفيد ايشان را نام ببريد؟

چگونه مي توانم با ديگران رابطه برقرار كنم , چون هيچ كس حتي مادرم مرا دوست ندارد و تا اين سن يك دوست نداشته ام ؟

كتاب كشكول شيخ بهايي چه رموزي را بيان مي كند؟

محمد رضا سقّازادهء واعظ كه نويسنده مي باشد, چگونه فردي است ؟ ايشان كتاب دعايي به نام

راهنمايي فرد گمشده و گمراه چه نوع كار نيكي است ؟

آيا هر كسي به هر دليلي در مدرسه فوت كند, شهيد محسوب مي شود؟

دعاي نوراني شدن قبر چيست ؟

دربارهء دعاي معراجيه و مضامين آن توضيح دهيد.

  1. 413 از 4632