مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

روشن نمودن چراغ و شمع بر قبر ميّتي كه تازه فوت نموده , چگونه است ؟

خيرات بعد از ميّت , چه نفعي براي او دارد؟

آيا اين حديث كه دري از درهاي بهشت در قم مي باشد, صحيح است ؟

روحانيت و روحانيون , دو حزب جداگانه اند؟ لطفاً شرح دهيد؟ آيا در قم هم اين دو گروه وجوددارند؟

اگر يكي از كساني كه بعضي او را مرجع مي شناسند, ولايت مقام معظم رهبري را ردّ كند, آيامرجعيت مرجع مذكور ناقص است ؟

در قنون نماز وَتر كه بايد به چهل مؤمن دعا كرد, چه اشخاص و افرادي را بايد نام برد؟

براي ايجاد دوستي بيشتر با ديگران , و جلوگيري از قطع آن چه بايد كرد؟

چه كنيم در خواندن درس موفق باشيم ؟

چه كنيم در موقع امتحان , ترس و اضطراب نداشته باشيم ؟

چرا ما كه ايراني هستيم نمي توانيم نماز و راز و نياز خود را با خداوند به زبان فارسي بيان كنيم، در حالي كه بهتر مي توانيم از آن آگاه شويم؟

با توجه به اين كه جبرئيل در آسمان چهارم از حركت باز ماند، نيز در اين آسمان كعبه اي همانند كعبة روي زمين بنا شد، چه رازهاي ديگري در آسمان چهارم وجود دارد؟

آيا ارواح در عالم خواب يكديگر را ملاقات مي كنند؟

  1. 414 از 4632