مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد مراسم سوم و هفتم و ... براي ميت توضيح دهيد كه آيا وجه شرعي دارد؟ خرج هاي سنگيني كه در اين مراسم مي شود، چگونه است؟(پ)

آيا جامعة انساني رو به تكامل مي رود يا تنزل؟

نظر اسلام در مورد تفريح چيست و كدام تفريح ارزنده است؟

اراده خداوند كه قابل تغيير نيست، پس چرا دعا مي كنيم؟

شناخت سيادت چگونه است؟ آيا فقط به گفتن مي شود اكتفا كرد يا شجره نامه و اسناد ديگر لازم دارد؟

معناي زندگي چيست؟(پ)

اگر خداوند عادل است، چرا عدهاي در زندگي ثروتمند و عدهاي ديگر فقير هستند؟

در مورد طبقات آسمان توضيح دهيد؟(پ)

نظر شما راجع به دعا نويسي چيست؟(پ)

كساني كه به دليل نوعي اختلال، از هويت جنسي خود ناراضي بوده و ميل به فعاليت جنسي با همجنسان خود دارند، آيا گناه كارند، با وجود اين كه بيمارند؟

در مورد خواب و تعبير آن توضيح دهيد.(پ)

دانشجو هستم. در هفته سه روز از تهران به دانشگاه رودهن مي روم. آيا نماز و روزة من صحيح مي باشد و بايد نمازم را كامل بخوانم؟

  1. 415 از 4632