مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره گرفتن روزه برای شخص بیمار
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره حکم روزه در بلادی که شب و روزش غیر متعارف است
پاسخ آیت الله سیستانی درباره آیا برای جلوگیری از گناه می توان خود کشی کرد؟
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره حکم تصرفات جزئی در اموال دیگران
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره آیا می توان امانت را در هر جایی نگهداری کرد؟
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اجتهاد زن
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره شک در عدالت مرجع تقلید
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اعلام از دست دادن شرایط مرجعیت
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره تقلید از مجتهد متجزی
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی دباره بیهوشی مرجع تقلید
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره تعریف مرجع تقلید
  1. 42 از 4632