مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نمي دانم چرا دعايم مستجاب نمي شود اين موضوع باعث شده كه گاهي نسبت به خدا و امام خشمگين شوم و احساس كنم كه دوستم ندارند چه كنم تا دعايم مستجاب شود؟(پ)

آدرس نويسنده كتاب بركات در فوايد مراقبات را بنويسيد.

لطفا بفرماييد در كارهاي شبهه ناك افتادن يعني چه؟

چرا با وجود منابعي چون قرآن، نهج البلاغه و ... ما مسلمانان اين قدر در علم و تكنولوژي عقب مانده ايم، ولي امريكايي ها اين قدر رشد كرده اند؟

آيا كساني كه تعزيه مي خوانند و نقش امام و ياران او را بازي مي كنند، اجر و ثوابي دارند؟ تعزيه خواني از چه زماني شروع شده است؟

در بخش مهربان وابسته به تبريز يك روستايي است به نام شاه باغي. در ايام محرّم و صفر يك عَلَم دارند به صورت پنج دست. آن را روي يك چوب وصل مي كنند، مردم پول و نذري مي برند و كسي كه نذر دارد، پنجه مي آيد روي دوش او مي نشيند. آيا چنين چيزي امكان دارد يا كاسبي باز كرده اند.

در بخش مهربان وابسته به تبريز يك روستايي است به نام شاه باغي. در ايام محرّم و صفر يك عَلَم دارند به صورت پنج دست. آن را روي يك چوب وصل مي كنند، مردم پول و نذري مي برند و كسي كه نذر دارد، پنجه مي آيد روي دوش او مي نشيند. آيا چنين چيزي امكان دارد يا كاسبي باز كرده اند.

نكير و منكر به سراغ آدم هاي خوب هم مي آيند؟ كساني كه در حوادثي چون زلزله و سيل فوت مي كند، شهيد محسوب مي شوند؟

چرا پوشش و محدوديت پوششي تا اين حد براي خانم ها است؟

مصرف چه ميوه هايي براي رشد و تكامل ما بيش تر از بقيه مفيد است؟ ويتامينهاي موجود در هر ميوه را بيان كنيد.

آيا نمي توان با روش هاي كنوني در مقابله با تهاجم فرهنگي پيروز شويم؟

ترك كردن امر به معروف و نهي از منكر چه حكمي دارد؟

  1. 423 از 4632