مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كتابهايي در مورد تشيع معرفي نماييد ؟
استفاده از ماهواره چه حكمي دارد ؟
امر به معروف و نهي از منكر داراي چه شرايطي است ؟
در حديث آمده است كه: دو آية آخر سورة بقره، از گنجهاي بهشت است، آيا اين حديث صحيح است؟ چرا اين دو آيه، از گنجهاي بهشت است; چه چيزي در آنها بيان شده است؟ لطفاً تفسير آن را بيان فرماييد.

منظور از ملكه سبأ چه كسي است و پيك او كيست؟

لطفاً ـ به طور صريح ـ بفرماييد كه چگونه ميتوان يك ايدئولوژي (جهان بيني) و يا تفكرات سنتي، فرهنگي و يا مذهبي ملت يا نژاد و... را گسترش داد; و يا به ملتهاي مختلف ديگر فهمانيد و يا مسلط نمود؟

فضيلت ماه مبارك رمضان را بنويسيد.

قرآن مجيد ميفرمايد: ما خودمان ذكر را نازل كرديم و خودمان هم حافظ آن هستيم، آيا منظور فقط قرآن كريم است يا موارد ديگر اسلام، مانند حوزههاي علميه در زمان غيبت امام عصرغ يا نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را نيز شامل ميشود و اين وعده الهي تا كي خواهد بود؟

چرا برخي مذهب و دين را طور ديگري به جوانان معرفي كردهاند و اعتقاد دارند كه جوانان به دين باور ندارند؟

چگونه ميشود كه رابطة دو دوست باهم پيوند محكمتري داشته باشد؟

دعايي كه حضرت يعقوب در مورد حضرت يوسف در نزد خداوند كرد و مستجاب شد، چيست؟

آيا كاست سياحت غرب حقيقت دارد يا نه؟

  1. 425 از 4632