مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله خامنه ای درباره محرم بودن داماد نسبت به مادر زن
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره قیام اضافی در نماز جماعت
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره مصرف گوشت قربانی
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره درصورت سرد شدن استفاده از پتودر احرام
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره گره زدن درلباس احرام
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره طواف مستحبی بدون نماز
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به تیمم برای نماز به دلیل تنگی وقت
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به تقدم در غسل های واجب
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به غسل هایی که می توانند جانشین وضو باشند
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به وجود مانع در غسل و مشقت در برطرف کردن آن
پاسخ ایت الله شبیری زنجانی به خمس سرمایه برای جهیزیه دختر
پاسخ ایت الله سیستانی به استفاده صابونی که در انچربی خوک استفاده شده است
  1. 45 از 4632