مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دوستي دارم كه به خاطر سوءظن مي خواهد با من قطع رابطه كند، چه بايد بكنم؟
براي مقابله با حب مقام و رياست و امثال اين خصلت ها چه بايد كرد؟
چگونه مي توان هم در بعد علمي و هم عرفاني پيشرفت كرد؟
چگونه مي توانم هميشه به ياد خدا باشم؟
چگونه مي توانم صفات زشت را در خودم از بين ببرم؟
چرا فكرهاي باطل مرا رها نمي كنند براي كنترل آنها چه كار بايد انجام دهم؟
براي تقويت ايمان و تقوا چه كارهايي بايد انجام داد؟
اگرفردي توبه كند ولي بعد توبه اش را بشكند و از اين عملش هم پشيمان شودتكليفش چيست؟
چگونه از ريا جلوگيري كنيم؟
براي مبارزه با نفس، شهوت و ميل جنسي چه راه هايي وجود دارد؟
آيا ائمه(ع) و عرفا صعود به آسمان داشته اند؟
آيا موسيقي مانع رسيدن انسان به كمال است؟
  1. 455 از 4632