مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه متوجه شويم كه توبه و استغفار مورد قبول حق تعالي قرار گرفته است؟
توبه نصوح به چه معنايي است؟
راه هاي رسيدن انسان به كمال را بيان فرماييد.
براي نيل به كم حرفي چه راههايي وجود دارد؟
مدتي است وضعيت روحي ام تغييركرده و ديگر چشمهايم را ازديدن نامحرم نمي توانم كنترل كنم و از طرفي ازدواج برايم ميسر نيست. چه كار كنم؟
دروغ مصلحت آميز چگونه دروغي است؟
خوش اخلاقي چه شرايطي دارد؟
براي دوري از حسد، غرور و سوء ظن چه كارهايي را بايد انجام داد؟
براي رسيدن به كمال چه كارهايي را بايد انجام داد؟
چه رابطه اي بين خودارضايي و چشم چراني وجود دارد؟
خيلي سعي دارم كه از گناهان دوري كنم ولي موفق نمي شوم، خواهشمندم راهنمايي ام كنيد.
براي عدم وابستگي در دوستي و محبت چه بايد كرد؟
  1. 457 از 4632