مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انسان مي تواند با همه انسان ها انس و دوستي داشته باشد؟
براي اخلاص در عمل و دوري از ريا چه بايد كرد؟
دختري هستم كه مدتي به بيماري خودارضايي مبتلا شده ام، راه نجات من چيست؟
با چه شيوه اي خانواده ام را از لحاظ ديني هدايت كنم؟
چرا وقتي در مجالس مذهبي شركت مي كنم، تحول عميقي را در وجودم احساس مي كنم، ولي در عمل، چنان نيستم؟
چه كنم تا بتوانم اراده ء خود را قوي و بر مشكل ضعف روحي خود فائق آيم؟
اين كه عرفا مي گويند: ( علم حجاب اكبر است )، چه علمي است و چه وقت حجاب اكبر مي شود؟
گناه فردي كه مدتي رابطه جنسي نامشروع داشته و پشيمان شده است، چگونه بخشيده مي شود؟
راه هاي كسب توفيق در عبادات را توضيح دهيد.
چگونه مي شود در كار خلوص نيت داشت و آن را براي رضاي خدا انجام داد؟
براي ثبات اعتقادات چه بايد كرد؟
چرا از مرگ مي ترسيم؟
  1. 468 از 4632