مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خصوصيات منتظر واقعي و بهترين عمل در زمان غيبت چيست؟
چگونه داراي خلوص مناجات و اشك چشم شويم؟
راه كسب اخلاص و علائم مخلصان چيست؟
يك برنامه عبادي معرفي نماييد.
با برادران اهل سنت چگونه بحث و معاشرت كنيم؟
دوستم بخاطر مشكلات زندگي تصميم گرفته ازدواج نكند تا فرزندان او گرفتاردنيا نشوند چگونه او را راهنمايي كنم؟
آثار و عوارض غيبت كدامند؟
شهريه دانشگاه را نمي توانم يكجا بدهم، فكر و خيال باعث شده در نمازسهل انگاري كنم. چه كار كنم؟
با ديدن قيافه هاي زيبا حتي ديدن مردان و مشاهده ء برجستگي هاي اندام جنسي مردم تحريك مي شوم و حالت نعوظ پيش مي آيد. چه كار كنم؟
هرگاه سوار ماشين مي شوم سريعا آلت تناسلي ام نعوظ مي كند تا جايي كه گاهي مجبور به استمنا مي شوم؟
شك و ترديد و وسوسه را چگونه از خودم دور كنم؟
معناي اخلاص چيست و براي به دست آوردن اخلاص در عمل چه بايد كرد؟
  1. 469 از 4632