مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ ایت الله وحید خراسانی به مزاحمت صدای اذان مسجد ها چه حکمی دارد
پاسخ ایت الله وحید خراسانی به تعیین قبله
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به شرایط نبش قبر
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به نحوه خواندن نماز وحشت
توضیح ایت الله مکارم شیرازی درمورد اب های جاری
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به تفاوت اب مطلق و مضاف
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی لیست تمام مطهرات
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به نا آگاهی به کر بودن اب
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به الات قمار و شطرنج
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به موسیقی حرام
جواب ایت الله سید علی خامنه ای به توضیح دقیق در مورد سجده سهو
پاسخ ایت الله علوی گرگانی به مخلوط شده حیوانات
  1. 47 از 4632