مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نمازهايي كه انسان بر طبق عادت و بدون توجه به خدا انجام مي دهد باطل است؟ و آيا ترك چنين نمازهايي بهتر از انجام دادن آنها نيست؟
آيا بيهوده گويي و لهو و لعب گناه محسوب مي شود؟
در چه مواردي برخورد تند با ديگران جايز است؟
امر به معروف و نهي از منكر نسبت به اشخاصي كه نوارهاي موسيقي گوش مي دهند چگونه است؟
آيا اگر بر طبق احتياط واجب عمل نكنيم مرتكب گناه شده ايم؟
با شخصي سني دوست شده ام و از زيبايي او لذت مي برم آيا اين دوستي باعث ناراحتي ائمه هدي(ع) مي شود؟
زدن خود جهت اينكه گناه انجام ندهم چگونه است؟
احترام و سلام به ديگران بايد به چه نيتي باشد كه ريا و تعصب و تملق وترس و محسوب نشود
آيا به كسي كه آبروي انسان را برده است نفرين كردن اشكال دارد
آيا تعريف خوب از ديگران غيبت محسوب مي شود؟
در مورد تخلفاتي نظير ارتشأ و اختلاس چه بايد كرد؟
آيا اين درست است كه خواب يك فرد تا اندازه اي قداست دارد كه كسي نمي تواند حتي او را براي نماز از خواب بيدار كند؟
  1. 485 از 4632