مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اقرار به گناه در حضور ديگران چه حكمي دارد؟
پدرم بدست پسر عمويش كشته شد و آنها اصرار دارند كه من رضايت بدهم نظرشما چيست؟
گفتن حرف هاي لغو و چرند بين دوستان چه حكمي دارد؟
آيا انتقام گرفتن از كساني كه در ايام جواني به ما ظلم كرده و آزاررسانده اند جايز است؟
چه فرقي بين انتقاد، غيبت و تهمت وجود دارد؟
وظيفه والدين نسبت به فرزندان و وظيفه فرزندان نسبت به والدين چيست؟
معاشرت و صله رحم با خويشاني كه به تصوف گرايش پيدا كرده اند چه حكمي دارد؟
اگر پدرو مادر مراعات احكام آميزش را ننمايند و فرزند شاهد آميزش آنهاباشد در اين صورت مسئول عدم رستگاري فرزند كيست؟
براي اجتناب از غيبت كردن و غيبت شنيدن چه بايد كرد؟
با كساني كه پشت سر ما غيبت مي كنند چه رفتاري داشته باشيم؟
ترك اولي به چه معناي است؟
ريا يعني چه؟ و آيا انسان به جهت جلوگيري از ريا مي تواند دست از انجام فرائض بكشد؟
  1. 486 از 4632