مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا فحش دادن به مزاحم تلفني جايز است؟
آيا رعايت كردن اعتدال در امور، واجب است؟
در دانشگاهها دخترها و پسرها با هم ارتباط صحيحي ندارند، براي راهنمايي آنها چه كارهايي را بايد انجام دهيم؟
آيا خيال پردازي حرام و گناه است؟
دختري كه به پسري پيشنهاد ازدواج مي دهد آيا مرتكب گناه شده است؟
آيا تعارف غيرحقيقي گناه محسوب مي شود؟
موكول كردن نماز به موقعي كه وضعيت جسمي و روحي بهتري داشته باشيم چه حكمي دارد؟
آيا ازدواج نكردن از ديدگاه اسلام گناه است؟
اگر در نماز نسبت به ديگران احساس خودبرتر بيني داشته باشد چگونه است؟
با آن كه شخصي معتقد هستم، نمي دانم،چرا در مورد نماز سستي مي كنم واراده ام ضعيف است واز طرفي موقع خواندن نماز دچار ريا مي گردم؟
آيا اظهار عشق و محبت بين دختر و پسر كه به منظور ازدواج انجام مي گيرد گناه است؟
آيا حرفي كه پشت سر ديگري زده مي شود و معلوم نيست كه اگر او بشنودخوشحال مي شود يا ناراحت، غيبت محسوب مي گردد؟
  1. 487 از 4632