مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

برادرم به نماز و روزه اهميت نمي دهد و با دوستان بد رفت و آمد داردچگونه او را راهنمايي كنم ؟
نسبت به چه كساني بايد صله رحم انجام داد؟
آيا با پدر و مادري كه بين فرزندان تبعيض قائلند، قهر كردن يا قطع رابطه جايز است؟
خواب بين الطلوعين چه حكمي دارد؟
آيا پدري كه با فرزندش رفتار خشن دارد فرزند نيز مي تواند در آينده رفتارمشابهي با پدر داشته باشد؟
پوشش و حجاب در محيط خانواده چگونه بايد باشد؟
فكر كردن به گناه چه حكمي دارد؟
آيا كسي كه ناخودآگاه كاري انجام دهد كه باعث فوتش شود، همانند كسي است كه خودكشي كرده است؟
آيا نوشتن حاشيه ء قرآن كريم جايز است؟
آيا طلب مرگ از خدا، اشكال دارد؟
براي كنترل گناه چشم و براي مبارزه با هواي نفساني چه بايد كرد؟
صله رحم با فاميل در حالي كه مسائل شرعي را رعايت نمي كنند چگونه است؟
  1. 490 از 4632