مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از زن بودن احساس حقارت مي كنم و آرزو مي كنم كه يك پسر بودم، لطفاراهنمايي ام كنيد.
براي ارشاد دوستم كه خودارضايي مي كند چه كارهايي شايسته است؟
چگونه مي توان راه عرفان را پيمود؟
براي اينكه جوانان در آينده دچار حسرت و پشيماني تضييع عمر و استعدادخويش نشوند، چه راهكارهايي براي آنها پيشنهاد مي كنيد؟
ضررهاي دنيوي و اخروي چشم چراني چيست؟
براي مبارزه با هواهاي نفساني چه بايد كرد؟
براي ارشاد و اصلاح جواني كه از زندگي و عبادت، متنفر شده چه بايد كرد؟
راههاي ترك عادت هاي سوء چيست؟
در چه صورتي نبايد تحت تاثير حرف مردم قرار گرفت؟
چرا ترس از جهنم جلوي گناهان را نمي گيرد؟
چگونه از احساسات پوچي كه بر اثر گناه برايم به وجود مي آيد رهايي يابم وبه رحمت خدا اميدوار باشم؟
ويژگي شيعه واقعي چيست و ائمه(ع) چه انتظاراتي از شيعه دارند؟
  1. 496 از 4632