مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از بيماري پوستي كه عارض مي شده احساس حقارت مي كنم و هنوز نتوانسته ام اين بيماري را به خودم بقبولانم و دائما رنج مي برم خواهشمندم راهنمايي كنيد.
آيا خدمت به خلق پاداش و ثواب دارد؟
رمز موفقيت در تحصيل چيست؟
گناه يعني چه و چرا خداوند برخي از اعمال را گناه مي داند؟
چگونه از فكر كردن به نامحرم و خيالبافي رهايي پيدا كنيم؟
براي درمان و دوري از عادت استمنا چه بايد كرد؟
دلايل خشكي چشم چيست؟
غيبت چيست و در چه مواردي جايز است؟
روش عرفا را در سيروسلوك بيان كنيد.
انسان چگونه عاقبت به خير مي شود؟
خوابيده قرآن خواندن چه حكمي دارد؟
چگونه مي توان ايمان را تقويت كرد و در آن استوار بود؟
  1. 503 از 4632