مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به محرمیت در ازواج
نظر ایت الله شبیری زنجانی درمورد بیمه های عمر و سرمایه گذاری
پاسخ ایت الله وحید خراسانی به سلام کردن در نماز
پاسخ ایت الله وحید خراسانی به روی برگرداندن از قبله
پاسخ ایت الله وحید خراسانی به نماز و روزه قضا پدر بر دوش پسر بزرگ تر
پاسخ ایت الله وحید خراسانی به نا آگاهی در تعداد نماز قضا
پاسخ ایت الله وحید خراسانی به پوشش زن در نماز
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره مکتب شیخیه
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره دعا السرالمستودع فیها
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خواندن جامعه کبیره
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره زوال چیست
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره وقت نیمه شب شرعی
  1. 51 از 4632