مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چنديست چنين فكر مي كنم كه من استعداد با ارزشي ندارم و در نتيجه پيشرفتي هم نخواهم داشت پس چرا براي چيزي كوشش بي ثمر كنم!
چرا انبياء و اولياء خدا , خودشان را گنهكار مي دانستند , و به تضرع و استغفارمي پرداختند ؟
آيا استغفار با معصوم بودن منافات دارد ؟
چرا انبياء و اولياء خدا , خودشان را گنهكار مي دانستند , و به تضرع و استغفارمي پرداختند ؟
منظور از«اشتياق ذاتي» كه از جمله عوامل شناخت است چيست؟
اصل محاكات چگونه اصلي است و چه معنايي دارد؟
1- آيا كندن موي بدن حرام است ؟ استفاده از موبرها چطور ؟
براي كساني كه تن به اصلاح نمي دهند چه بايد كرد؟
منظور حضرت علي از اين جمله چيست كه با توجه به اهميت نماز اصلاح امورامور مردم از نماز و روزه سالهاي ز
مدتي است به فكر اصلاح نفس خود افتادهام; اما روش صحيح و حتي طريق متوسل شدن را به درستي نميدانم. حتماً بايد در اين زمينه، تحت كنترل يك معلم باشم زيرا به خود اطمينان نداشته و تاكنون نتوانستم جلوي رفتار خود و بيهوده هدر دادن عمر و وقتم را بگيريم. لطفاً مرا در اين راه ياري رسانيد.

با آنكه براي اعتقادات مطالعه كرده ايم ولي باز آرامش قلبي نيامده چاره چيست؟
زن من بعضي از مواقع اعتمادش از من سلب مي شود و من هر چه واقعيت را بازگو مي كنم، نمي پذيرد. به نظر شما چه راهي براي قانع كردن و جلب اعتماد او وجود دارد؟

  1. 518 از 4632