مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره نماز شب
توضیح ایت الله مکارم شیرازی در مورد زکات
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به قبول کردن امانت از بچه ای که بالغ نیست
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به امانتداری
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به نجاست در فرش
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به پس گرفتن سهم الارث بخشیده شده والدین
پاسخ ایت الله سید علی خامنه به شک در رکعت نماز
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به شک در نجاسات
پاسخ ایت الله سید علی خامنه به شرایط وطن
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به مانع در غسل
پاسخ ایت الله سید علی خامنه به وجود مانع در غسل
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به خونی که همراه گوشت است
  1. 52 از 4632