مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اقبال و ادباري كه انسان در عبادت با آن مواجه ميشود، يك امر طبيعي است و يا آنكه نتيجه و مكافات عمل اوست؟چگونه است كه ميگويند: هر كه به خدا نزديكتر است درد و بلايش هم بيشتر است؟ يك فرد كه اين طور باشد، چگونه ميتواند تحمل كند و اميدوار باشد؟ زيرا او مصون از خطا نيست و هم در اين دنيا سختي ميبيند و هم در آن دنيا به خاطر مكافات عملش. آيا چنين امري باعث دوري از خدا نميشود؟

از كجا بفهميم كه اعمالمان مقبول درگاه خدا واقع شده است؟
چه فرقي بين قبول شدن اعمال و صحيح نبودن آنها هست؟
كسي كه ميزان اعمال خوب و بدش مساوي باشد وظيفه او در آخرت چيست؟
اگر انسان عادت به انجام اعمال نيك كند، ديگر آن اعمال ارزش اخلاقي نخواهند داشت آيا چنين دركي از مطلب صحيح است؟
اگر انسان عادت به انجام اعمال نيك كند، ديگر آن اعمال ارزش اخلاقي نخواهد داشت آيا چنين دركي از مطالب صحيح است؟
نظر اسلام درباره روش برخورد با افراد پر مدعا كه در جمع خود را مطرح مي كنند، چيست ؟
به نظر اسلام طرز برخورد افراد پر مدعا كه در جمع، خود را مطرح مي كند به چه صورت است؟
در چه موقعيتي شخص مي تواند گناه ديگري را افشاء كند؟
آيا خوب است كسي كه كار بد از او سر مي زند كار او را افشا كنيم يا نه؟
آيا افشاي كار بد ديگران پسنديده است يا خير؟
  1. 520 از 4632