مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

.1- چه كار كنيم كه دچار افكار شيطاني نشويم و با اين حالت چگونه بايد مقابله و مبارزه نماييم؟
تفاوتي بين افكار شيطاني و الهامات حقيقي چيست
چگونه مي توان فكر را از افكار و خيا لات بيهوده و لغو پاك نمود ؟
آيا براي اقرار به پشيماني گناه را هم بايد گفت؟
اگر تمام قاتلان مجرمي كه جرمشان اثبات شده توبه كنند، آيا در جهان آخرت عذاب خواهند شد؟
در مورد عالم ناسوت و ملكوت و جبروت و ذر و ملك و ويژگي هايش توضيح دهيد.

عبادت كنندگان از لحاظ درجه و مرتبه چند قسمند
اگر كسي به انسان بدي كند، سپس با هديه كه حاكي از درخواست گذشت باشد نزد فرد نيايد چه بايد كرد؟
آيا نفس انسان با قطع نظر از تربيت پيامبران((عليهم السلام)) «امّارة بالسوء» است؟ در اين صورت آيا دخالت پيامبران((عليهم السلام)) و قانون گذاري بر خلاف فطرت نيست؟
منظور از امانت الهي كه برعهده انسان گذاشته شده چيست؟
منظور از امانت الهي چيست كه بر عهده انسان گذاشته شده است؟
چرا علما و آيات در برابر بعضي از ظلمهايي كه در جامعه مي شود سكوت كرده اند؟
  1. 521 از 4632