مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وقتي كسي فوت مي كند چه راهي براي آمرزش جبران تقصيرهاي او وجود دارد؟
از آنجا كه انسان نيازمند دوستي با ديگران است، ضوابط دوستي چيست؟
انسان براي رشد استعدادهاي خود به چه چيزهايي نياز دارد؟
اگر انسان در اعمال عبادي فكر كنند كه اعمالش مقوبل نيست چه چاره اي هست؟
چرا انسان نسبت به هم نوع خود بخل ميورزد؟ و چگونه بايد از آن رهايي يافت؟
اگر كسي به انسان بدي كند، سپس با هديه نزد فرد نيايد كه حاكي از درخواست گذشت باشد، چه بايد كرد؟
چرا بعضي وقتها انسان حالتي بينابين دارد، يعني نه خوشحال است نه غمگين؟
با وجود گرايش طبيعي انسان به زيبايي، پس چرا اظهار آن يا عشق ورزيدن به آن ممنوعيت دارد؟
چرا انسان مغرور مي شود؟
اگر انسان با آگاهي مرتكب گناه شود آيا كيفر او دو برابر خواهد بود؟ و به اين دليل مي توان از مطالعه خودداري كرد؟
آيا روح ، عارض بر عقل است يا عقل عارض بر روح ؟ و اصولاً چه ارتباطي بين عقل و روح وجود دارد ؟
آيا در وجود انسان ، روح است كه حقايق را درمي يابد يا جسم ؟
  1. 524 از 4632