مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رؤياي صادق چيست و از چه حكايت مي كند ؟
براي رهايي از خوابهاي دروغين چه بايد كرد ؟
اگر روح در عالم خواب ارتباطش را با بدن قطع كند ، چه مي شود ؟
آيا درست است كه خواب زنان تعبير ندارد و آيا تنها خواب مؤمنان داراي تعبير است ؟
چه كساني مي توانند خواب تعبير كنند ؟
sبراي برخاستن از خواب در ساعتي خاص ، چه دعايي بايد خواند ؟
كيفيّت و حقيقت خواب ديدن چگونه است ؟
آيا فالگيري و پيشگويي و دعا نويسي مبناي عقلاني و شرعي دارد ؟
آيا اين كه برخي دعا نويسان مدّعي اند با حضرات معصومين ( عليهم السلام ) يا اولياي خدا و يا جنّ در ارتباطند ، درست است ؟
مختصري درباره خرافات توضيح فرماييد ؟
آيا درست است كه بايد پس از عطسه مدّتي صبر كرد ؟
چگونه فالگيرها كارهايي شگفت انجام مي دهند ؟
  1. 528 از 4632