مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيـه شـريـفـه : مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل اللّه كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائه حبه و اللّه يضاعف لمن يشاء و اللّه واسع عليم ; كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مـي كـنـنـد , هـمانند بذري هستند كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه , يكصد دانه باشد ; و خداوند آن را براي هر كس بخواهد( و شايستگي داشته باشد ) , چند برابر مي كند ; و خدا ( از نظر قدرت و رحمت )وسيع , و ( به همه چيز ) داناست . (1)بـا اين كه ما از اكثر كشاورزان و مهندسين كشاورزي كه مطلع هستند و از ميزان محصولات گـنـدم كشورهاي مختلف با خبر مي باشند سوال كرده ايم كه اگر زميني داشته باشيم از هر نظر آمـاده و آب را هـم بـمـوقـع به آن بدهند و پرندگان هم دانه اي از آن را نبرند و دانه در زمين نيز خراب نشود و آفتي هم پيدا نكند و جنس خاك و جنس زمين هم خوب باشد - خلاصه تمام شرايط كـشـت غـلات در آن مـسـاعـد باشد - از يك خروارگندم چقدر حاصل مي شود برداشت , جواب داده اند سي و حداكثر چهل خروار و تا به حال ديده نشده زميني بيش از از اين حاصل بدهد . پـس در ايـن صورت چطور خداوند مي فرمايد : مانند دانه اي است كه هفتصد برابر محصول دهد , بلكه اگر بخواهد بيشتر ؟
چرا در قرآن انفاق در راه خدا قرض دادن به خدا تلقي شده است ؟
در قرآن كساني كه در راه خدا انفاق مي كنند به دانه پر بركتي كه در زمين مستعدي افشانده شود تشبيه شده اند در حالي كه قاعدتا بايد عمل آنها تشبيه به اين دانه شود , نه خود اينها ؟
قـرآن مي گويد : اگر انفاقها را آشكار كنيد چيز خوبي است و اگر آنها را مخفي سازيد براي شما بهتر است در اينصورت اظهار و اخفاي انفاق كداميك بر ديگري ترجيح دارد ؟
قـرآن مـي گويد منافع انفاق به شما بازگشت مي كند در حالي كه انفاق و بذل مال چيزي جز كم كردن مال نيست ؟
اگر انسان اشرف مخلوقات است پس چرا در سوره آمده است ما انسان را بربسياري از مخلوقات برتري داديم ؟
كدام انفاق پسنديده تر و داراي ثواب است؟
كدام انفاق پسنديده تر و داراي ثواب بيشتر است؟
انقلاب دروني يا تولد ثانويه را توضيح فرماييد؟
بررسي و تحقيق درباره « شناخت» چه اهميتي دارد؟
اهميت نماز جماعت را بيان كنيد
اهميت سياسي نماز در چيست
  1. 531 از 4632