مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

براي جلوگيري و مبارزه با بخل چه بايد كرد؟
معناي بخل و خصوصيات بخيل را بنويسد. كسي كه از آغاز زندگي با زحمت و تلاش پول به دست آورده، و به همين جهت قدر پولش را ميداند حاضر نيست كراية تاكسي رفيقش را بدهد، آيا نجيل است؟

آيا بدبيني گناه است
آيا بديهاي ديگران را با خوبي پاسخ دادن، دليل ضعف انساني نيست؟
2- آيا جواب بدي را بدي است يا خوبي ؟
چرا عده اي خود را برتر از ديگران مي پندارند؟
دليل استحكام قاعده «برتري هدف بر وسيله» چيست؟
چه نوع انتظاري برترين عبادت و مصداق كامل جهاد في سبيل اللَّه است؟

آيا مقابله به مثل در برخوردهاي اخلاقي عيبي دارد؟
آيا مي توان به خاطر شرايط متفاوت، برنامه اخلاقي و كمالات نفساني را از راه ديگري حلّ نمود؟
انسان از كجا متوجه شود كه مشكلات زندگي اش امتحان الهي است يا بلا
ج1- آيا گناهان را از 15سالگي مي نويسند يا هر موقعي كه انسان عقلش كامل باشد ؟
  1. 533 از 4632