مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پدر و مادرم اصرار بر ازدواج من دارند ولي مشاور دانشجويان مي گويد به اين عواطف پشت كن و منافع خود را درياب، لطفا مرا راهنمايي كني
چگونه خودم را از تنهايي در حالي كه از آن خوشم مي آيد برهانم؟
وقتي دورازخانواده وفاميل هستم احساس گناه كمتري مي كنم،اماوقتي پيش آنهامي روم چون حالات روحي آنها مناسب باگناه است احساس گناه و تنفر مي كنم؟
به خواستگاري دخترخاله ام رفتم و او را به نامزدي اختياركردم، ليكن بعدازمدتي اظهارداشت كه پدرومادرم مرامجبوركردندومن راضي به اين امرنبودم چه بايدكرد؟
داراي بدني ضعيف ولاغرهستم گاهي فكرمي كنم شايدبه ناتواني جنسي مبتلا شوم مراراهنمايي كنيد؟
پيش خود فكرمي كنم كه ازدواج برايم امكان پذير نيست، ليكن مي خواهم دل به دريا بزنم و با توكل به خداوند به اين كار اقدام كنم شما صلاح مي دانيد؟
بعضي اوقات اين حس براي من بوجود مي آيد (مواقع شكست در امتحانات)كه عبث وبيهوده آفريده شده ام لطفا مرا راهنمايي كنيد.
اينجانب خودوخانواده ام در فقرشديد بسرمي بريم،آياراهي براي نجات هست يابايد ترك تحصيل كنم،بااين وضع مي توان به رشدفكري،علمي و سياسي نايل شد؟
نحوه جذاب نمودن دروس ديني چگونه است؟ ودر مورد شاگرداني كه اخلاق سوءدارند نحوه برخوردبايد چگونه باشد؟
دوستم در دبيرستان با دبير مردي كه ظاهر فريبنده داشت ارتباط برقراركرد اكنون فهميده او نيرنگ باز بوده حال سخت ناراحت است چه كند ؟
در موردازدواج خيلي هراس دارم، نكندبا فردي ازدواج كنم كه نتواندآن گونه كه مي خواهم باشد،چه كنم ، چه معياري را براي انتخاب همسر پيشنهاد مي كنيد؟
همسرم از نظر سني وفكري با من هم كفو نيست، راه چاره چيست ، طلاق ياازدواج مجدد؟
  1. 541 از 4632