مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نسبت به دو خواهرم زيبائي ندارم و به همين دليل ازدواجم به تاخير افتاده ازطرفي به خانمي مراجعه كرده ام، مي گويد تو را جادو كرده اند، آيا اين صحت دارد؟
دوست دارم دختري را به همسري برگزينم كه دانشجو و تحصيل كرده باشد وپدرم شديد مخالف است چگونه او را راضي كنم؟
دوست دارم با يك جانباز ازدواج كنم آيا اين تصميم درست است؟
قصد ازدواج با پسري دارم كه اورا از خانه بيرون كرده اند تا كاري پيداكندخانواده ام مخالف هستند، به جهت مقروض بودنش مقداري پول و طلا به او داده ام.
چند سال است كه به دختري علاقمند هستم ولي پدر و مادرم با اين ازدواج مخالفت مي كنند چگونه آنها را راضي نمايم؟
خواستار ازدواج با دختري هستم كه مي دانم با بعضي ها ارتباط تلفني داردآيا ازدواج با او صحيح است يا خير؟
مشكلات مالي تحصيلات را چگونه رفع كنيم؟
دانشجوهستم و در محل به شخصي فرهنگي و مورد قبول معروف هستم ولذا خيلي هامي خواهند من داماد آنها باشم و به من پيشنهاد هم داده اند به نظر شماچه كنم؟
در هنگام خواب چه كنم اضطرابم كم شود و حالت شيطاني از من دور گردد
شيفته جواني از پسران فاميل شده ام خواسته ام را چگونه مطرح كنم
شيفته دختري شده ام كه مادرم به جهت فقر خانواده گي دختر با خواستگاري مخالف است چگونه رضايت او را تحصيل كنم
بسيار به خانوده وابسته ام و رفتن به محل تحصيل برايم مشكل است مراراهنمايراهنمايي كنيد
  1. 546 از 4632