مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان به زندگي اميدوار بود در حالي كه انسان كاملا از زندگي نااميد شده است؟
براي حفظ ايمان و ارزش ها در محيط نامساعد چه بايد كرد؟
وقتي سراغ كاري مي روم ابتدا بسيار مشتاق مي شوم، اما وقتي كمي از آن كارآگاهي مي يابم، دلسرد مي شوم، دليل دلسردي چيست؟
معيار انتخاب دوست و همنشين چيست؟
دختري براي ازدواج با من خواستگاران خود را رد كرده من هم بخاطر نداشتن شغل اقدام نمي كنم چه راهي پيشنهاد مي كنيد؟
خاطرخواه يكي از دختران دانشجو شده ام و توسط معاون دانشگاه از ايشان خواستگاري كرده ام، ولي ايشان جواب نداده اند. راهنمايي ام كنيد.
در امور ديني دچار احسات و غلبه بر عقل شده ام، در نتيجه از واقعيت دورشده ام چه كنم؟
چگونه علاقه خود را به فرد مورد نظر اعلام و عقيده او را براي ازدواج جويا شوم؟
به فلسفه و كار در مجلس خيلي علاقه دارم اما رشته تحصيلي ام جنگلداري است چه كار كنم؟
با توجه به محيط نامساعد دانشگاه ها آيا راهي براي كنترل شهوت هست درحالي كه امكان ازدواج وجود ندارد؟
آيا براي جلب محبت مي توانيم خود دعاي محبت را به طعام بزنيم و به كسي بخورانيم؟
يك دختر چگونه مي تواند نظر كسي را كه احتمال مي دهد به او علاقه دارد،درباره خود بداند؟
  1. 562 از 4632