مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دانشجوي رياضي ام و از اين كه اين رشته در به كمال رساندن انسان نقشي ندارد، بعضا احساس پوچي مي كنم لطفا مرا راهنمايي كنيد.
پس از ورود به دانشگاه، دچار حالات روحي و رواني منفي شده ام چگونه رهايي يابم؟
آيا به نظر شما اختلاط پسر و دختر در دانشگاه صحيح است؟ و راهكارهاي اصلاح آن چيست؟
مشكلات زياد در زندگي مأيوسم كرده به خدا و كار جهان بدبين شده ام چه كنم؟
لطفا مراتب نفي را بيان كنيد. منظور از نقص و ضعف نفس چيست؟
آيا ازدواج انسان را محدود نمي كند؟ توضيح دهيد.
استاد بنده فردي با ايمان، مذهبي و به همديگر هم علاقمنديم اما اختلاف سني 21 سال داريم چه كار كنم؟
دوست دارم مردي وارد زندگي ام بشود كه با ايمان، با خدا باشد، لذا دچارمشكل شده ام، راهنمايي ام كنيد؟
در اوايل دانشجويي نسبت به استاد جوان خويش حسن نيت و احترام خاصي قائل بوديم اما فهميديم او سوء نيت دارد؟
راه حل هايي كه واحد مشاوره براي درمان استمنا داده است عملي نيست، براي درمان اين بيماري چه كنم؟
براي رفع حسادت و تكبر چه راهكاري داريد؟
خانمي تحصيلكرده با مشكلات مالي و روحي عديده كه ديگر قادر به زندگي نيست، بايد چه كند؟
  1. 565 از 4632