مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به نظر بنده فرهنگ در امر ازدواج بسيار مهم است و دوست دارم همسرآينده ام از لحاظ فرهنگي با من هم كفو باشد نظر شما چيست؟
نگراني بنده ازدواج است كه اعتمادبه نفس ندارم و دچار خودكم بيني شده ام مرا راهنمايي كنيد.
چطور مي توانم حلم و بردباري خود را تقويت كنم؟
هنگام پرسيدن درس دچار اضطراب مي شوم و دست هايم مي لرزد و مورد تمسخرديگران قرار مي گيرم براي همين از ديگران كناره گيري مي كنم. راهنمايي ام كنيد.
اگر در زمينه مسائل اعتقادي و در حوزه هاي روان شناسي كتاب نوشته شده است لطفا معرفي كنيد.
فوائد ازدواج چيست؟ و براي ما كه مشكل مادي داريم چه نكاتي را بايد رعايت كنيم؟
ناخودآگاه به مردي علاقمند شدم كه نمي توانم او را از ياد ببرم، توصيه شماچيست؟
آيا ترديد و دو دلي در امر ازدواج جايز است؟
آيا رشته هوشبري ، خوشبختي مرا تضمين مي كند؟
من به خواهر هم دانشگاهي ام كه در اردويي شركت داشتند علاقه مند شده ام مشكل اينجاست كه آنها از خانواده ء سرمايه دار هستند حال توصيه ء شما چيست؟
علاقه و وابستگي به دوستان تا چه حدي معقول و پسنديده است؟
بنده بعد از فوت پدرم به عنوان سرپرست و نان آور خانواده محسوب مي شوم در برخورد با مسائل و مشكلات چه كنم؟
  1. 567 از 4632