مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا پسر و دختر مي توانند در يك محيط دانشگاهي در مورد ازدواج با همديگرصحبت كنند؟
چنانچه دوستي پسري با دختري منجر به كار خلاف شرع نشود، چگونه است؟
آيا خواستگاري دختر از پسر جائز است؟
چه توصيه هايي براي خوشبختي خود و همسرم داريد؟
پدر دختر مورد نظرم، الكلي است، آيا مي توانم با اين دختر ازدواج كنم؟
من توانايي بچه دار شدن را ندارم به خواستگارهايم چه جوابي بدهم؟
قدرت ازدواج ندارم و جلوگيري از ارضأ غريزي نيز خطراتي دارد، چگونه مي توانم غريزه جنسي را مهار كنم؟
چگونه مي توان عوارض بعد از ترك استمنا را جبران كرد؟
آيا فردي كه براي ازدواج خودش فردي غير از فاميل انتخاب كند و اين موجب نارضايتي اقوام شود درست است؟
وسواس شديدي در طهارت دارم براي رهايي از اين معضل چه بايد كرد؟
مادرم به خاطر اختلاف با پدر بعضي از كارهاي ناپسند پدرم را براي ما بازگومي كند آيا اين كار صحيح است؟
ملاك در احترام و اطاعت از والدين چيست؟
  1. 570 از 4632