مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در شرايط اقتصادي كنوني شرط داشتن تقوي براي خواستگاري كافيست و ازكجا بدانيم فرد خواستگار قسمت ماست؟
آيا دعا براي انتخاب همسر نوعي خودخواهي نيست و چگونه باشيم تا همسري لايق نصيب ما شود؟
آيا جواب دادن به خواستگار متدين و با اخلاق ولي فقير گناه است و يا بايدانسان شرايط خودش را در نظر بگيرد؟
چه كنم كه بار گناهانم كم شود و كمتر احساس غم و اندوه كنم؟
طرز رفتار با شوهرم چگونه باشد تا لطمه اي به غرور و شخصيتم وارد نشود؟
دانشجوي پزشكي ام تحصيل در رشته پزشكي را براي خودم ضروري نمي دانم چه كنم؟
آيا پرداختن به كار بيرون لطمه اي به وظايف زن در خانه وارد نمي كند و مهمترين وظايف يك زن در زندگي چيست؟
به چه ديدي به تحصيلات بنگريم تا اراده متحكمي جهت كسب علم داشته باشيم و دچار افت تحصيلي نشويم؟
آيا ميتوان مال پدر را در خارج از حيطه درس و دانشجويي مصرف نمود؟
اختلاف بين والدينم تاثير بدي بر روي خانواده گذاشته چه راهكاري داريد؟
به اصرار خانواده و با اينكه سرباز هستم تصميم به ازدواج گرفته ام آيا صحيح است؟
براي رسيدن به آرامش روحي و كاستن افسردگي و سردرگمي چه بايد كرد؟
  1. 576 از 4632