مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظرتان در مورد كتاب هاي روانشناسي خارجي و تطبيق آن با دين و ارتباط با خداچيست؟
آيا خطور افكار مزاحم به ذهن گناه است و راه برطرف كردن آن چيست؟
در هنگام انتخاب همسر و خواستگاري چه شرايطي را در نظر بگيرم؟
بدون هيچ عذري در خواندن نماز بصورت پيوسته مشكل دارم و قضا مي شود چه كنم؟
چگونه مي توانم از دختر مورد علاقه ام كه يكي از خويشانم مي باشد خواستگاري كنم و حرف دلم را به او بزنم؟
آيا انسانها از لحاظ استعداد در يك سطحند و چگونه مي توان استعدادهاي دروني افراد را كشف كرد؟
در انتخاب همسر دچار ترديد هستم درباره شرائط همسر راهنمايي ام كنيد.
نمي دانم چرا هر كس با من آشنا مي شود بعد از مدتي از من زده مي شود و احساس مي كند من خود خواهم چه كنم؟
متاسفانه با مشكل بزرگ خجالت رو به رو هستم و هنگام پرسيدن درس توسط استاددچار اضطراب مي شوم و دست هايم مي لرزد و به خوبي نمي توانم جواب دهم؟ به همين خاطر مورد تمسخر ديگران قرار مي گيرم، لطفا راهنمايي ام كنيد.
چه كنيم تا حافظه اي قوي داشته باشيم؟
پايبندي و تقويت عقايد چگونه امكان دارد؟
دچار نوعي سردرگمي شده ام و همه چيز برايم زود تكراري مي شود و پدرم با بعضي رفتارهايش آزارم مي دهد چه كنم؟
  1. 577 از 4632