مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در حال حاضر بر خلاف گذشته دچار عدم اعتماد به نفس و تحليل حافظه شده ام مرا راهنمايي نمائيد؟
راه هاي مقابله با كمرويي و اعتماد به نفس داشتن را بيان فرمائيد.
براي ازدواج مجدد با شكست ازدواج اول چه راهكاري را پيشنهاد مي نمائيد؟
دچار خود كم بيني و عدم اعتماد به نفس هستم راهنمايي شما چيست؟
به دليل عدم ارتباط رشته تحصيلي ام با مسائل معنوي نسبت به آن رشته بي علاقه شده ام لطفا مرا راهنمايي نماييد.
براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر چگونه تحصيل كنيم؟
دليل عادت به خودارضايي دچار امراضي از قبيل قوز كمر و صافي گردن و مشكلات روحي مانند افسردگي شده ام، چگونه از اين مشكل رهايي يابم؟
در مورد ايمان همسر در خواستگاري بايد چه سوءالاتي مطرح نمود تا فرد رابشناسيم؟
براي ازدواج معيارهاي سختي مذهبي قرار داده ام كه خواستگارانم نپذيرفته اندچطور متوجه شوم كه يك فرد معيارهاي مرا دارد؟
فردي كه دچار عادت زشت استشهأ است چگونه مي تواند از آن رهايي يابد؟
چرا با توجه به اهميت ازدواج، آمار آن پايين است و قضا و قدر و دخالت ما در آن تا چه حدي است؟
براي مقابله با محيط و عدم تاثيرپذيري از آن راه چاره چيست؟
  1. 580 از 4632