مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از نظر حقوقي در اطاعت از پدر و مادر كدام يك مقدمند؟
وسواس شديد در نظافت و عبادت پيدا كرده ام چه كنم؟
احترام و اطاعت فرزند از پدري كه به علت ازدواج با زن ديگر جدا شده واو را اصلا نديده چه حكمي دارد؟
دو پسر دايي ام مستقيما خواستگاري كرده اند خانواده ام با دومي موافق است راهنمايي ام كنيد.
بيماري قلبي گرفته ام و با وضعيت جسمي و اضطراب دروني -بعضا بي علت-همراه است، كار به جايي كشيده كه مادرم هم به من نفرين مي كند. چه كار كنم؟
با توجه به مشكلات مالي و عدم اشتغال، آيا بايد از ازدواج صرف نظر كنم؟در انتخاب همسر مشكل پسندم، چه كنم؟
وقتي از ديگران صحبت مي كنند نمي توانم حرف بزنم كه در اينحال مي گويند ازحسادت است چه كار كنم؟
چگونه مي توان به ديگري در خوب درس خواندن و مطالعه كمك نمود؟
علاقمند به تحصيل در حوزه ام اما والدين ام موافق نيستند، چه كنم؟
ترديد در تصميم چگونه برطرف مي شود؟
ترس از آينده چگونه سامان مي يابد و به آرامش در انسان مبدل مي شود؟
معناي ترس از خداوند را توضيح دهيد؟

  1. 585 از 4632