مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خداوند رئوف و مهربان است، پس چرا ما را به ترس از خود دعوت ميكند؟ترس از غير خداوند چگونه از دل انسان زدوده مي شود؟
چرا انسان مي ترسد و راه علاج آن چگونه است؟
براي ترك گناه از كجا بايد شروع كرد وچه برنامه هايي رابايد براي دست يافتن به اين امر بايد رعايت نماييم ؟
تزكيه در اصطلاحات تربيتي چه جوانبي از سازندگي را عهده دار است؟
تزكيه روح يعني چه ؟ لطفاً كاملاً توضيح دهيد
با توجه به اينكه انسان نميتواند به تنهايي تزكيه نفس نمايد و نياز به راهنما دارد، چگونه ميتوان يك عالم رباني را يافته و از راهنمائيهاي او بهرهمند شد؟

آيا يك زن هم ميتواند تحت راهنمايي يك عالم رباني باشد و آيا عالم رباني زن هم داريم؟

لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه براي تزكيه نفس و تصفيه روحي خود، با چه استادي در تماس باشم و چه كارهايي را انجام دهم. چون ميخواهم از لحاظ روحي قوي بوده و صفات بدي همچون غيبت را از خود دور نمايم.

منظور از تزكيه نفس چيست و چگونه ميتوان نفس را تزكيه كرد؟

طبق آيه شريفه 44 از سوره مباركه اسراء [ و ان من شي ء الا يسبح بحمده ] همه چيز تسبيح گوي خداوند است . آيا اشياء خبيث و كارهاي زشت و گناه نيز تسبيح گوي خدايند ؟
قـرآن مـي گـويـد : آسـمـانهاي هفتگانه و زمين و كساني كه در آنها هستند همگي تسبيح خدا مـي گـويـنـد ولي شما تسبيح آنها را درك نمي كنيد اگر منظور از تسبيح و حمدحكايت نظام آفـريـنـش از پاكي و عظمت و قدرت خداست و صفات سلبيه و ثبوتيه او راشرح مي دهد پس چرا قرآن مي گويد : شما حمد و تسبيح آنها را نمي فهميد ؟ اگر بعضي نفهمند حداقل دانشمندان كه مي فهمند
در آيـه 111 سـوره اسراء مي خوانيم : حمد و سپاس مخصوص خداوندي است كه نه فرزندي براي خـود انتخاب كرده و نه شريكي در حكومت و مالكيت جهان دارد , و نه سرپرستي براي حمايت در برابر ذلت و ناتواني چگونه حمد خداوند در اين آيه در برابر صفات سلبيه قرار داده شده در حالي كه مي دانيم حمد , ستايش در برابر صفات ثبوتيه مانند علم و قدرت است و اما صفاتي همچون نفي فرزند و شريك و ولي با تسبيح سازگار است , نه با حمد ؟
  1. 586 از 4632