مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله گرامی درباره تزریق خون در روزه
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره بیرون امدن خلط بینی
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره کفاره غیر عمد
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره استعمال عطر وادکن در ماه رمضان
پاسخ آیت الله سبحانی درباره اركان دين
پاسخ آیت الله سبحانی درباره وصيت بر قضاء روزه
پاسخ آیت الله سبحانی درباره انجام ندادن غسل هاى واجب
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره تیمم بعد از غسل جنابت
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره روزه در کشورهایی مانند سوئد
پاسخ آیت الله حکیم درباره جنب بودن شخص روزه دار
پاسخ آیت الله حکیم درباره غذا دردهان روزه دار
پاسخ آیت الله حکیم درباره روزه داری وغسل جنابت
  1. 59 از 4632