مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه كنم كه هيچگاه توبه خود را نشكنم ؟
دوستي دارم كه تقريبا دائما مرتكب يك نوع گُناه مي شود به ايشان توصيه كردم توبه كنند ولي ايشان سرباز زدند بدليل اينكه مي ترسيدند كه توبه خود را شكنند حتي چندين مرتبه به بارگاه ملكوتي حضرت رضا ( ع ) شرف ياب شدند ولي بازهم توبه نكردند بدليل ترس از شكستن لطفا بطور مُفصل راهي را توصيه فرماييد از اين بن بست ايشان را نجات دهم ؟
*- علت اينكه انسان بعد از توبه باز رو به گناه و معصيت مي برد چيست ؟
3- آيا با توبه واقعي اعضاء و جوارح در قيامت شهادت مي دهند كه با آنها گناه كرده ام ؟ لطفا هر يك از سؤالها را مفصل توضيح دهيد ؟
2- راههاي توبه را شرح دهيد؟
1- من يكي از پست ترين آدمهاي زمين هستم، هميشه گناه و فساد دامنگير من است. يعني؛ هرگناهي كه به ذهنم مي رسد انجام داده ام جز شرابخواري خيلي توبه كردم ولي هميشه ،توبه ام را شكسته ام خيلي دلم مي خواهد خوب باشم وبه درجه بالاي معنويت برسم ، ولي باز هم بطرف گناه رفتم ، دوست دارم توبه كنم ولي ديگه مي ترسم و از خدا شرم دارم و احساس مي كنم ديگه توبه ام پذيرفته نشود چه كار كنم؟ آيا قطع اميد كنم يا باز هم دريچه اي روشن به فردايي پاك در زندگي وجود دارد ؟
تواترت الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام) بتكفير ذنوب الشيعة في الحياة الدنيا، فيخرجون حين يخرجون منها ولا ذنب عليهم، فإذا كان ذلك لما بينهم وبين اللّه عزّ وجلّ، وأنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهل يشمل أولئك ـ والحالة هذه ـ عذاب القبر؟ أو أنّ عذاب القبر يخصّ غير تلك الذنوب؟
آيـا تـشـريـع توبه و دعوت به آن سبب اشاعه و ترويج گناه و ترك طاعت نمي گردد ؟ زيراوقتي انسان تعيين كرد كه خداوند توبه او را مي پذيرد , جرات و آمادگي اش بر گناه بيشتر مي شود .
قرآن در سوره اعراف آيه 153 مي گويد : آنها كه اعمال بدي انجام دهند سپس توبه كنند و ايمان خود را به خدا تجديد نمايند پروردگار آنها را مي بخشد چرا در آيه مزبور ايمان پس از توبه آمده با اينكه تا ايمان نباشد توبه تحقق نمي پذيرد ؟
از آيات قرآن استفاده مي شود : درهاي توبه بعد از نزول عذاب بسته مي شود , امادر داستان نوح در قـرآن آمـده كه حتي بعد از آمدن طوفان و به راه افتادن سيلاب ,نوح فرزند خود را تبليغ مي كرد اين دليل بر آنست كه اگر ايمان مي آورد ايمانش پذيرفته بود
در بـيـن مـردم راجع به آيه شريفه : يا ايها الذين آمنوا توبوا الي اللّه توبه نصوحا (1) گفتگوهايي است , معني اين آيه را با صراحت بيان كنيد .
قرآن درباره ايمان و توبه در حال مرگ چه مي فرمايد ؟
  1. 592 از 4632