مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خداوند مجبور است كه توبه را بپذيرد و نمي تواند آن را رد كند ؟
آيا توبه حق الناس را نيز تدارك مي كند ؟
قرآن مي گويد : كساني كه در حال كفر مي ميرند توبه براي آنها نيست كساني كه در كفر از دنيا مي روند چه موقع توبه مي كنند كه توبه آنها پذيرفته نخواهد شد ؟
( توبه ) يعني چه و چرا اين كلمه در مورد خداوند بكار مي رود و به او گفته مي شود : تواب ؟
( كلمات ) و سخناني را كه خدا براي توبه به آدم تعليم داد چه سخناني بوده است ؟
مـي دانـيم توبه به معني ندامت و پشيماني از گناه است و مي تواند انسان را به حالت قبل از گناه درآورد , ديگر چه نيازي به شفاعت است ؟
توبه چيست و چه شرايطي دارد؟
در آيه اي از قرآن گفته با توبه تمامي گناهان بخشيده مي شود و در جايي گفته هر كس ذره اي خوب و بد انجام داد مجازاتش را مي بيند جمع اين دو آيه چگونه است
كساني كه لواط يا زنا كرده اند، قبل از بلوغ يا بعد از آن مخصوصا بعد ازبلوغ چگونه بايد توبه كنند؟ آيا راهي براي توبه آنها وجود دارد؟
اگر انسان مرتكب گناهان كبيره شده باشد، آيا راه توبه برايش باز است يا خير؟
توبه نصوح چه موقعي محقق مي شود؟
آيا با توبه ، گناهان انسان پاك مي شود؟
  1. 593 از 4632