مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خوردن غذاي حرام تاثير اخلاقي در نطفه دارد؟
مزاياي خوش رفتاري با مردم چيست؟
1- چگونه مي توان خوشحالي و شادي باطني و عشق عبادت را درك كرد ؟
قوّه خيال در انسان چيست؟
آيه 164 سوره انعام مي گويد : عمل هر كس تنها به درد خود او مي خورد بنابراين كارهاي خيري كه به عنوان نيابت يا هديه كردن ثواب براي اموات و مردگان و حتي گاهي براي افراد زنده انجام مـي گـيرد نمي تواند مفيد به حال آنها بوده باشد درحالي كه روايات فراواني داريم كه اين گونه اعمال گاهي مفيد و سودمند است نه تنها عمل فرزند براي پدر و مادر بلكه براي ديگران نيز نتيجه بـخـش است به علاوه مي دانيم پاداش اعمال بستگي به اثراتي دارد كه از انجام كار خير در روح و جان انسان به جاي مي ماند و در تكامل و ترقي او موثر است , اما كسي كه هيچ كار نيكي انجام نداده و حـتـي در مـقدمات آن نيز دخالت نداشته است چگونه ممكن است آن اثرروحي و معنوي را پيدا كند ؟
آيا دائم الذكر بودن، با زندگي روزمره در تضاد نيست؟
آيا منظور از دائم الذّكر ذكر زماني است؟
آيا دائم الذكر بودن، با زندگي روزمره در تضاد نيست؟
بالاترين درجه انسانيّت چيست؟
آيا درختي كه انسان از آن منع شد درخت علم و معرفت بود؟
آيا مي توان از غير خدا كمك خواست؟
درد دل كردن با ديگران چه محدوده اي دارد؟
  1. 604 از 4632