مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

برگزيدن دوست غيرمسلمان چه اشكالي دارد؟
تداوم دوستي با كسي كه نماز نمي خواند و آلوده به گناه است، چه كمي دارد؟
تداوم دوستي با كسي كه نماز نمي خواند و آلوده به گناه ديگريست چه حكمي دارد؟
امسال در مدرسة ما گروههاي مختلفي از بچهها ميباشند. عدهاي خيلي با هم صميمي بوده و بيشتر از فرزندان شهدأ هستند. بعضي ديگر هم در زندگي سختي كشيده و خالصند. اينها غالباً مشغول كار خود هستند و در فعاليتهاي تربيتي و پرورشي به مسئولين مدرسه كمك مينمايند و ضمناً در مراسم دعا و عزاداري نيز حال بهتري دارند. اكنون به نظر شما، با كدام گروه رابطه دوستي برقرار كنم. كدام زودتر به كمال رسيده و براي زندگي آينده آمادهترند؟ كدام در دوستي ارجحيت دارند؟با توجه به اينكه اكثريت مردم ايران شيعه هستند چرا نسل جوان پايبند بهمسائل ديني نيستند
فرق دين و وجدان چيست؟
كسي كه مي گويد دين من وجدان من است آيا خلاف گفته است؟
ذكر واقعي چيست ؟
در قرآن مجيد ذنب و گناه به پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) نسبت داده شده است، با توجه به اين كه پيامبر معصوم است، به چه معناست؟
كسي كه در رابطه با ايمان به خدا دچار بحران روحي مي شود چگونه به خود پاسخ دهد تا از پريشاني فكري نجات يابد؟
چرا هر كس سنش بيشتر مي شود رابطه اش با خدا كمتر مي گردد؟
چرا اسلام از رابطه دختر و پسر بويژه آشنايي هاي تلفني و خياباني جلوگيري مي كند؟
  1. 608 از 4632