مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين مطلب كه ميگويند اگر با خدا راز و نياز كنيد مقبول او خواهيدبوددرست است
خدا از همه رازهاي نهاني آگاه است. اعتقاد به خدا و اعتقاد به آگاهي او بر همه رازهاي نهاني در زندگي انسان چه اثر عملي دارد؟
در آيه 60 از سوره يونس آمده است كه خدا رزق مخلوقات را نازل مي كند . در حاليكه روشن است رزق بندگان از خاك و آب و نور و گياه 000 به دست مي آيد ؟
اين كلام علي ( ع ) را كه ( روزي دو نوع است : يك روزي آن است كه تو دنبال آني و يك روزي آن كه براي تو مقدر است ) توضيح فرماييد.
آيا خداوند روزي كساني را كه علم ياد مي گيرند، تضمين مي كند؟
در آيات و روايات و سخنان مبلغين دين? عنوان شده كه برا? ي همه ? انسانها رزق قطع? و مقسوم قرار داده شده و خداوند هيچكس را بدون روز?ي قرار نمي? دهد چگونه است كه انسانها?ي بسيار?ي در گوشه و كنار دنيا و ايران روزها و شبها? بسيار? گرسنه مي? مانند و حداقل غذاي? گيرشان نمي آيد؟
1- براي بركت رزق و روزي چه برنامهايي را بايد انجام دهيم ؟
عناصر اساسي رسالت انسان چيست؟
قـرآن راه نـجـات را در ايمان آن هم ايماني كه در پرتو آن اكتساب خيري شود واعمال نيك انجام گيرد معرفي مي كند آيا ايمان به تنهايي كافي نيست هر چند خالي از تمام اعمال نيك باشد ؟
قـرآن مي گويد : يهود براي خود مصونيتي در مقابل مجازات الهي قائل بودند و معتقدبودند اگر مـجازاتي داشته باشند بسيار محدود است در حالي كه مسلمانان نيزمعتقدند كه براي هميشه در عذاب الهي نمي مانند و بالاخره ايمان آنها موجب نجات آنان مي شود ؟
1ـ كدام اعمال مي تواند موجبات رستگاري انسان را فراهم نمايد؟
آيا رشد انساني و توقف و نزول آن با فعاليتهاي مغزي و رواني رابطه مستقيم دارد؟
  1. 609 از 4632