مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قـرآن مـي گـويـد : هيچ جنبده اي در زمين نيست مگر اينكه روزي او بر خداست آيااين به اين مـعـنـاست كه روزي هر كس از آغاز تا پايان عمر تعيين شده و خواه ناخواه به او مي رسد و تلاش و كوشش انسان بيهوده است ؟
در روايـات اسـلامي فوق العاده به مساله تلاش و كوشش براي كسب روزي اهميت داده شده است پـس چرا در آيات و روايات بسياري روزي به دست خدا معرفي شده است و تلاش درراه آن مذموم است ؟
قـرآن در آيه 71 سوره نحل مي گويد : و اللّه فضل بعضكم علي بعض في الرزق خداوند بعضي از شـمـا را بر بعضي ديگر از نظر روزي برتري داد آيا ايجاد تفاوت و اختلاف از نظر رزق و روزي در ميان مردم با اصول عدالت پروردگار و مساواتي كه بايد بر نظام جوامع بشري حاكم باشد سازگار است ؟
ريا كردن كسي را چگونه مي توان تشخيص داد؟
لطفاً راجع به مقوله ريا مطالبي را عنايت فرماييد ؟
لطفا راه حلي براي ريا نكردن و دوري از ريا و حتي فكر نكردن به آن را برايم معرفي نماييد ؟
چرا افراد رياكار را مشرك مي خوانند ؟
آيا اجتناب از ريا مي تواند باعث ترك برخي از مستحبات شود؟
چگونه عبادت كنيم تا از ريا به دور باشد؟
چگونه مي توان ريا را علاج كرد؟
علايم رياكاري چيست؟
از كجا معلوم مي شود رياكاريم؟
علاج ريا چگونه مي باشد؟
  1. 612 از 4632