مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر ريا به فكر آدم بيايد در حالي كه خود تمايل به آن ندارد، آيا باعث بطلان عمل مي گردد؟ شرايط ريا چيست؟

چگونه از ريا در عبادت و نماز اجتناب كنيم و نيت خود را خالص كنيم
چگونه در نماز از ريا دوري كنيم
رياضتهايي كه در مكاتيب غيراسلامي وجود دارد و باعث توانايي هايي در انسان مي شود، چه حكمي دارد؟
رياضتهايي كه در مكاتيب غير اسلامي وجود دارد و باعث تواناييهايي در انسان مي شود، چه حكمي دارد؟
آيا رياضت هايي كه در برخي اديان است مورد تأييد اسلام است؟
رياضت به چه معني است و آيا اسلام آنرا معتبر مي داند؟
ريشه عبادت چيست
اگر كسي واقعاً بخواهد به ياد خدا و مرگ باشد، آيا مي تواند به سرو سامان دادن به زندگي و دنياي خويش بپردازد؟
ميان زهد (ساده زيستي) و پيشرفت چه ارتباطي است؟
رابطه بزرگان با امور دنيوي چگونه بوده است ؟
زهد پيشه نمودن به منظور صفاي روح و ترك همه چيز، حتّي واجبات! پشتوانه مستندي در مكتب دارد يا نه؟
  1. 613 از 4632