مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سير و سلو ك رسيدن به قرب الهي را تو ضيح دهيد ؟
قرآن مي گويد : هنگامي كه موسي عصايش را افكند ناگهان مار عظيمي شد در اينجابه موسي دسـتـور داده شد كه آن را بگير و نترس مساله ترس موسي با شجاعت كه ازشرائط كلي انبياست چـگونه سازگار است ؟ مگر در سوره قصص صحبت از شجاعت موسي نيست فوكزه موسي فقضي عليه 000
آيـا مـيـان ايـن دو آيه از سوره نساء تنافي نيست ؟ و ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عنداللّه و ان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اللّه فما لهولاءالقوم لا يكادون يفقهون حديثا ( نساء / 78 ) ما اصابك من حسنه فمن اللّه و مااصابك من سيئه فمن نفسك ( نساء / 79 ) . در آيـه اول آمـده , حـسـنه و سيئه همه از خداست و در آيه دوم گفته است حسنه از خداست اما سيئه از انسان .
در قرآن كريم آمده است كه خداوند خالق هر پديده و موجود است . [ اللّه خـالـق كـل شي ء ( زمر - 62 ) ] از سوي ديگر در آيه 7 سوره مباركه سجده مي خوانيم [ الذي احسن كل شي ء خلقه ] خدايي كه هر چيزي را نيكو آفريد . بدين ترتيب ميان خلق و نيكويي و حسن تلازم برقرار شده است يعني هر چه مخلوق و موجود است نيكو و حسن است . درحاليكه هم به دليل عقل , هم به تصريح قرآن برخي از افعال زشت و ناپسندند .
آيا زمينه شرّ در انسان وجود دارد؟
راه رسيدن به حوائج و خواسته هاي چيست
شرايط قبولي اعمال چيست
راههاي به دست آوردن شرح صدر و دريادلي چيست؟

چه كارهايي باعث شرح صدر مي شود؟

دلايل ازارقه بر شرك بودن معاصي و نقد آن چيست؟
چگونه مي توان مورد شفاعت معصومين قرار گرفت ؟
چه عواملي باعث مي شود انسان شقاوت را برگزيند؟
  1. 617 از 4632